Endringer i vegtrafikkloven § 43 b (behandling av personopplysninger)

Prop. 115 L (2013-2014), Innst. 176 L (2016-2017)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 14.02.2017 Innst. 176 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag om endringer av vegtrafikkloven om behandling av personopplysninger. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.02.2017

   Behandlet første gang i Stortinget: 23.03.2017