Gjennomgang av ordninga med supplerande stønad til personar over 67 år med kort butid i Noreg

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 17.02.2015 Innst. 180 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har handsama ei melding om gjennomgang av ordninga med supplerande stønad til personar over 67 år med kort butid i Noreg.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.2015

   Behandlet i Stortinget: 05.03.2015