Representantforslag om å opprette et norsk offentlig eierskapsregister for å sikre åpenhet om eierskap i norske selskap

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Olav Syversen, Marianne Marthinsen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (A), (KrF) Innstilling avgitt 28.05.2015 Innst. 298 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2015

   Behandlet i Stortinget: 05.06.2015