Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Marianne Marthinsen og Hans Olav Syversen om å opprette et norsk offentlig eierskapsregister for å sikre åpenhet om eierskap i norske selskap

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 28. mai 2015

Hans Olav Syversen

Sigurd Hille

leder

ordfører