Representantforslag om nye tiltak for en mer human rusomsorg

Dokument 8:64 S (2014-2015), Innst. 278 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André N. Skjelstad, Ketil Kjenseth, Ola Elvestuen, Sveinung Rotevatn Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 21.05.2015 Innst. 278 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Forslag om nye tiltak for en mer human rusomsorg ble drøftet i Stortinget på bakgrunn av forslag fra representanter fra Venstre. Stortinget har vedtatt å be regjeringen vurdere å gjøre Narkotikaprogram med domstolskontroll, som i dag finnes i Oslo og Bergen, permanent, samt vurdere utvidelse til andre byer. Videre har Stortinget vedtatt å be regjeringen gjennomføre en sammenstilling av bruken og erfaringer med henholdsvis Narkotikaprogram med domstolskontroll, ruskontrakter i kommuner og politidistriktene, og bruken av konfliktråd i friomsorgen med tanke på videre utvikling av behandlingsrettede kontrakter som alternativ til tradisjonell soning for ruspasienter. Det ble også vedtatt å be regjeringen se nærmere på tilbudene til de mest hjelpetrengende rusavhengige.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.05.2015

   Behandlet i Stortinget: 04.06.2015