Representantforslag om å gjøre det straffbart å bortføre mindreårige som er underlagt akuttvedtak av barnevernet

Dokument 8:71 S (2014-2015), Innst. 327 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jenny Klinge Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 02.06.2015 Innst. 327 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra en representant fra SP om å gjøre det straffbart å bortføre mindreårige som er underlagt akuttvedtak av barnevernet. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2015