Endringer i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet (kompensasjon til tidligere nordsjødykkere)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 12.05.2015 Innst. 268 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet etter Stortingets beslutning, jf. Innst. S. nr. 137 (2003–2004) om at pionerdykkerne skulle tilkjennes en kollektiv og individuell oppreisning og kompensasjon for sitt banebrytende arbeid i Nordsjøen. Bakgrunnen er at pionerdykkernemnda høsten 2014 og i januar 2015 har behandlet og fattet vedtak i 39 nye søknader fra tidligere pionerdykkere.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.2015

   Behandlet i Stortinget: 28.05.2015