Endringer i sentralbankloven (organiseringen av Norges Bank)

Prop. 90 L (2014-2015), Innst. 299 L (2014-2015), Lovvedtak 78 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 28.05.2015 Innst. 299 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt enkelte endringer i sentralbankloven om Norges Bank: utvidelse til to visesentralbanksjefer, personlige varamedlemmer i representantskapet utgår, og hovedstyret kan bestemme at virksomhet som ledd i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland skal utøves av selskaper som banken eier helt eller delvis.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget: 08.06.2015