Innstilling fra finanskomiteen om endringer i sentralbankloven (organiseringen av Norges Bank)

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 28. mai 2015

Hans Olav Syversen

Tom E. B. Holthe

leder

ordfører