Finansmarknadsmeldinga 2014

Meld. St. 22 (2014-2015), Innst. 292 S (2014-2015) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 28.05.2015 Innst. 292 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om finansmarkedet, samt utøvelsen av pengepolitikken i 2014. Sentralbanksjefen holdt sin årlige redegjørelse om pengepolitikken i forbindelse med behandlingen av meldingen. Referat fra redegjørelsen ligger ved innstillingen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2015

   Behandlet i Stortinget: 05.06.2015