Redegjørelse av statsministeren om migrasjon/flyktningsituasjon rundt Middelhavet og i Europa

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet