Representantforslag om å stoppe all tvangsutsendelse av norske statsborgere til soning i fengsel i Nederland

Dokument 8:5 S (2015-2016), Innst. 51 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heidi Greni, Jenny Klinge, Kjersti Toppe Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 17.11.2015 Innst. 51 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Senterpartiet om å stoppe all tvangsutsendelse av norske statsborgere til soning i fengsel i Nederland. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.11.2015

   Behandlet i Stortinget: 26.11.2015