Valg av nytt medlem og nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling

Innst. 18 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 07.10.2015 Innst. 18 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.10.2015

   Behandlet i Stortinget: 13.10.2015