Endringer i pengespilloven (andel av Norsk Tippings overskudd til helse- og rehabiliteringsformål)

Prop. 13 L (2015-2016), Innst. 94 L (2015-2016), Lovvedtak 26 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 01.12.2015 Innst. 94 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i pengespilloven. Endringen gjelder Norsk Tippings overskudd til helse- og rehabiliteringsformål og innebærer at før overskuddet fordeles til idrett, kultur og samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner fordeles først 6,4 prosent til helse- og rehabiliteringsformål, formidlet via Extrastiftelsen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget: 14.12.2015