Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Natur for livet - Norsk handlingsplan for naturmangfold

Meld. St. 14 (2015-2016), Innst. 294 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Klima- og miljødepartementetSaken er behandlet i energi- og miljøkomiteenInnstilling avgitt 19.05.2016Innst. 294 S (2015-2016)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet Regjeringens melding om Natur for livet - Norsk handlingsplan for naturmangfold. - Det skal settes et mål om vern av både offentlig eid skog og frivillig vern av privateid skog til 10 pst. av skogarealet. - Det skal utarbeides en plan for marine verneområder. - Regjeringen skal så raskt som mulig fatte vedtak i sakene om nasjonalparkene Jomfruland, Raet, vurdere vernevedtaket knyttet til Lofotodden, og varsle Stortinget om dette på egnet måte. - Regjeringen skal revidere de helhetlige og økosystembaserte forvaltningsplanene for våre havområder minimum hvert tolvte år, og oppdatere dem hvert fjerde år, samt komme tilbake til Stortinget med en oppdatert forvaltningsplan for Norskehavet, slik at den kan behandles i inneværende stortingsperiode. - Det ble også vedtatt at det skal utarbeides en handlingsplan for sjøfugl.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 19.05.2016

  Behandlet i Stortinget: 23.05.2016