Årsmelding 2015 om pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

Meld. St. 26 (2015-2016), Innst. 292 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 19.05.2016 Innst. 292 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet årsmelding 2015 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer. Meldingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 26.05.2016