Endringer i barnetrygdloven (barnetrygd ved opphold i utlandet)

Prop. 63 L (2015-2016), Innst. 299 L (2015-2016), Lovvedtak 76 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 19.05.2016 Innst. 299 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i barnetrygdloven i forbindelse med opphold i utlandet. Foreldre kan i dag motta barnetrygd ved utenlandsopphold som ikke er ment å vare mer enn seks måneder. Denne grensen senkes nå til tre måneder.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget: 06.06.2016