Endringar i psykisk helsevernloven (kontroll for å hindre innføring av uønskte gjenstandar)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 24.05.2016 Innst. 308 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i psykisk helsevernloven som medfører at det gis adgang til å innføre sikkerhetskontroll av pasienter når de kommer til en institusjon innen psykisk helsevern. Endringen medfører også at det gis utvidet adgang til å gjennomføre kontroller basert på begrunnet mistanke. Sosialistisk Venstreparti stemte i mot lovendringen. De øvrige partiene støttet forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget 06.06.2016