Representantforslag om å følge opp Stortingets vedtak om struktur for drifts- og baseorganisasjoner i oljevirksomheten

Dokument 8:65 S (2015-2016), Innst. 21 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eva Kristin Hansen, Marit Arnstad Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (A), (Sp) Innstilling avgitt 11.10.2016 Innst. 21 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Eva Kristin Hansen og Marit Arnstad om å følge opp Stortingets vedtak om struktur for drifts- og baseorganisasjoner i oljevirksomheten. Forslaget er vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.10.2016

   Behandlet i Stortinget: 18.10.2016