Representantforslag om å sikre bredbåndstelekommunikasjon i nordområdene

Dokument 8:76 S (2015-2016), Innst. 304 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Else-May Botten, Eirik Sivertsen, Odd Omland, Torstein Tvedt Solberg Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 24.05.2016 Innst. 304 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 02.06.2016