Redegjørelse av klima- og miljøministeren om oppfølging av Paris-avtalen

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status