Representantforslag om trygg håndtering av radioaktivt avfall

Dokument 8:100 S (2015-2016), Innst. 30 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Rasmus Hansson Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (MDG) Innstilling avgitt 13.10.2016 Innst. 30 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om trygg håndtering av radioaktivt avfall. Det ble vedtatt at regjeringen skal legge fram et forslag om organisering av arbeidet med oppbevaring av norsk radioaktivt avfall og fremtidig dekommisjonering av de norske reaktorene, samt plan for avfallshåndtering og finansiering. Forslaget må ivareta behovet for trygge løsninger og framdrift i arbeidet, som også inkluderer en trygg løsning for mellomlagring av norsk atomavfall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.10.2016

   Behandlet i Stortinget: 20.10.2016