Representantforslag om umiddelbar frys av fiskeriministerens instruks som, i strid med Stortingets ønske, åpner for overføring av fiskekvoter

Dokument 8:105 S (2015-2016), Innst. 416 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 13.06.2016 Innst. 416 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes om umiddelbar frys av fiskeriministerens instruks som, i strid med Stortingets ønske, åpner for overføring av fiskekvoter. Stortinget har enstemmig bedt regjeringen vurdere å implementere de forslag fra Fiskarlaget av 12.januar 2016 til justeringer av instruksen som er omtalt i innstillingen, og melde tilbake til Stortinget på egnet måte.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2016

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2016