Representantforslag om endring i straffeprosessloven om bruk av elektronisk soning

Dokument 8:109 S (2015-2016), Innst. 75 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hadia Tajik, Jorodd Asphjell, Kari Henriksen, Knut Storberget, Lise Solveig Wiik, Ruth Grung Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 15.11.2016 Innst. 75 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om endring i straffeprosessloven om bruk av elektronisk soning. Forslaget fikk ikke tilslutning og ble vedlagt protokollen. Det ble imidlertid flertall for et forslag om å be regjeringen komme tilbake til Stortinget med en vurdering av det samlede straffereaksjons- og behandlingstilbudet for tunge narkotikamisbrukere, og om innretningen av disse bør endres.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.2016

   Behandlet i Stortinget: 02.12.2016