Endringar i statsbudsjettet 2016 under Arbeids- og sosialdepartementet

Prop. 22 S (2016-2017), Innst. 132 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 09.12.2016 Innst. 132 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har handsama endringar i statsbudsjettet 2016 under Arbeids- og sosialdepartementete. Endringane ble vedtekene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2016

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2016