Representantforslag om tiltak for å redusere matsvinn

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Sigbjørn Toskedal, Line Henriette Holten, Rigmor Andersen Eide Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 01.12.2016 Innst. 108 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra KrF om tiltak for å redusere matsvinn. Stortinget har enstemmig vedtatt å be regjeringen om følgende: a) utrede hvordan datostemplingen på matvarer kan forbedres for å redusere matsvinn, b) gjennom den planlagte avfallsmeldingen adressere utfordringer knyttet til matsvinn, herunder hvordan kommuner kan håndtere matavfall på en best mulig måte, c) utrede behovet for en matkastelov som omfatter næringsmiddelindustrien og dagligvarebransjen og d) sørge for at det i utredningen av en matkastelov spesielt vurderes tiltak som hindrer at fullverdige matvarer med ukurant fasong eller størrelse kastes i verdikjeden fra produsent til butikk.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2016

   Behandlet i Stortinget: 10.01.2017