Representantforslag om en offensiv politikk for å øke antallet helsefagarbeidere

Dokument 8:19 S (2016-2017), Innst. 179 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hadia Tajik, Ingvild Kjerkol, Kjersti Toppe, Martin Henriksen, Marianne Aasen, Ruth Grung, Torgeir Micaelsen, Tone Merete Sønsterud Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A), (Sp)
utkast til innstilling er forelagt for kirke-, utdannings- og forskningskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 16.02.2017 Innst. 179 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å be regjeringen innføre et opplegg som kan sikre at helsefagarbeidere uten generell studiekompetanse kan utdanne seg til sykepleiere - etter mønster fra Y-veien til ingeniørutdanningen. Stortinget har forkastet forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet om en strategi om helsefagarbeidernes rolle og posisjon i fremtidens helsetjeneste.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.2017

   Behandlet i Stortinget: 23.02.2017