Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon mot ulovlig handel med menneskeorganer av 25. mars 2015

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 01.06.2017 Innst. 382 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å ratifisere Europarådets konvensjon mot ulovlig handel med menneskeorganer. Forpliktelsene etter konvensjonen er langt på vei oppfylt i norsk rett, og Stortinget har ved behandlingen av Innst. 387 L (2016-2017) vedtatt nødvendige endringer av transplantasjonslova slik at Norge fullt ut kan oppfylle forpliktelsene i konvensjonen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2017

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2017