Representantforslag om stans i nedbygginga av Heimevernet

Dokument 8:47 S (2016-2017), Innst. 272 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Pollestad, Jenny Klinge, Liv Signe Navarsete, Trygve Slagsvold Vedum Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 03.05.2017 Innst. 272 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.05.2017

   Behandlet i Stortinget: 15.05.2017