Representantforslag om opprettelse av en tilskuddsordning til aktivitetsprosjekter for mennesker med hukommelsessvikt og demenssykdommer

Dokument 8:51 S (2016-2017), Innst. 278 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ingvild Kjerkol, Line Kysnes Vennesland, Ruth Grung, Tove Karoline Knutsen, Torgeir Micaelsen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 09.05.2017 Innst. 278 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet forslag fra Arbeiderpartiet om tilskudd til aktivitetsprosjekter for mennesker med demenssykdommer. Forslagene fikk varierende støtte fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.05.2017

   Behandlet i Stortinget: 01.06.2017