Representantforslag om å gjøre arbeidsmiljøloven gjeldende for petroleumsrelaterte aktiviteter fra fartøyer på norsk sokkel

Dokument 8:61 S (2016-2017), Innst. 298 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Dag Terje Andersen, Else-May Botten, Fredric Holen Bjørdal, Geir Pollestad, Kirsti Bergstø, Øystein Langholm Hansen, Per Olaf Lundteigen, Torstein Tvedt Solberg Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (A), (Sp), (SV) Innstilling avgitt 16.05.2017 Innst. 298 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra representanter fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti om å gjøre arbeidsmiljøloven gjeldende for petroleumsrelaterte aktiviteter fra fartøyer på norsk sokkel, Forslaget fikk ikke flertall. Representantforslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.2017

   Behandlet i Stortinget: 23.05.2017