Representantforslag om å sikre at alle i borettslag og sameier får mulighet til å lade elbilene sine, samt opptrappingsplan for salg av nullutslippsbiler

Dokument 8:70 S (2016-2017), Innst. 315 S (2016-2017) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Abid Raja, Audun Lysbakken, Heikki Eidsvoll Holmås Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV), (V) Innstilling avgitt 23.05.2017 Innst. 315 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra representanter fra Sosialistisk Venstreparti og Venstre om å sikre at alle i borettslag og sameier får mulighet til å lade elbilene sine, samt opptrappingsplan for salg av nullutslippsbiler. Stortinget vedtok å be regjeringen fremme forslag til utforming av nasjonal regulering som sikrer eiere i borettslag og sameier rett til å anlegge ladepunkt – med mindre det foreligger saklig grunn for at en slik etablering ikke finner sted. I tillegg ble det vedtatt å be regjeringen vurdere hvordan man kan innføre krav til at nye bygg og bygg som underlegges større ombygginger, skal være ladeklare bygg. Det ble videre vedtatt at regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2018 skal foreslå konkrete tiltak og virkemidler, slik at alt nybilsalg fra 2025 skal baseres på nullutslippsteknologi.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.2017

   Behandlet i Stortinget: 30.05.2017