Representantforslag om flere tiltak for å beskytte barn mot pornografi

Dokument 8:74 S (2016-2017), Innst. 433 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Tyvand, Geir Jørgen Bekkevold, Kjell Ingolf Ropstad, Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 06.06.2017 Innst. 433 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet forslag fra representanter fra Kristelig Folkeparti om flere tiltak for å beskytte barn mot pornografi. Stortinget vedtok å be regjeringen utnevne et tverrfaglig utvalg som har som formål å legge frem nye tiltak som i større grad beskytter barn mot pornografi og økt seksualisering.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2017

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2017