Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad, Anders Tyvand, Geir Jørgen Bekkevold og Kjell Ingolf Ropstad om flere tiltak for å beskytte barn mot pornografi

Til Stortinget
23. mars 2017

Knut Arild Hareide

Olaug V. Bollestad

Anders Tyvand

Kjell Ingolf Ropstad

Geir Jørgen Bekkevold