Representantforslag om Lærerløftet 2.0

Dokument 8:96 S (2016-2017), Innst. 375 S (2016-2017) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Iselin Nybø, Sveinung Rotevatn, Trine Skei Grande Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 01.06.2017 Innst. 375 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å be regjeringen utrede om det er behov for å beskytte lærertittelen i forbindelse med behandlingen av et representantforslag fra representanter fra Venstre om Lærerløftet 2.0. Et flertall vedtok å be regjeringen vurdere å starte en nasjonal rekrutteringskampanje, samt å be regjeringen legge fram tiltak for økt rekruttering til læreryrket.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2017

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2017