Representantforslag om en stortingsmelding om handelsnæringen

Dokument 8:134 S (2016-2017), Innst. 345 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Pollestad, Heidi Greni Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 30.05.2017 Innst. 345 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Senterpartiet om en stortingsmelding om handelsnæringen. Stortinget har enstemmig vedtatt å be regjeringen legge frem en stortingsmelding om handelsnæringen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2017

   Behandlet i Stortinget: 06.06.2017