Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Representantforslag om anledning til omgjøring av vedtak om tvangssammenslåing av kommuner

Dokument 8:2 S (2017-2018), Innst. 52 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heidi Greni, Jenny Klinge, Liv Signe Navarsete, Marit Arnstad, Ole André Myhrvold, Sigbjørn Gjelsvik, Siv Mossleth, Sandra Borch, Willfred NordlundSaken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteenForslag fra (Sp)Innstilling avgitt 30.11.2017Innst. 52 S (2017-2018)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt å be regjeringen legge til grunn at gode og frivillige prosesser skal være utgangspunkt for endringer av kommunestrukturen og at eventuelle kommunesammenslåinger i perioden 2017–2021 utelukkende skal bygge på frivillighet. Stortinget har videre vedtatt å be regjeringen legge til grunn at inntektssystemet for kommunene skal sikre likeverdige muligheter til å utvikle velferdstjenester til innbyggerne og ikke brukes som element i videreføring av kommunereformen. Stortinget har vedtatt å be regjeringen ikke å videreføre arbeid med grenseendring mellom Ski og Ås ut fra de klare vedtak som er gjort i saken fra Ås kommune. Stortinget har vedtatt at Leka kommune, Bindal kommune, Vikna kommune og Nærøy kommune ikke slås sammen fra 1. januar 2020, jf. vedtak 828 av 8. juni 2017. Fylkesgrensen mellom Trøndelag og Nordland justeres ikke. Vikna kommune og Nærøy kommune slås sammen fra 1. januar 2020.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 30.11.2017

  Behandlet i Stortinget: 07.12.2017