Representantforslag om anledning til omgjøring av vedtak om tvangssammenslåing av kommuner

Dokument 8:2 S (2017-2018), Innst. 52 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heidi Greni, Jenny Klinge, Liv Signe Navarsete, Marit Arnstad, Ole André Myhrvold, Sigbjørn Gjelsvik, Siv Mossleth, Sandra Borch, Willfred Nordlund Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 30.11.2017 Innst. 52 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å be regjeringen legge til grunn at gode og frivillige prosesser skal være utgangspunkt for endringer av kommunestrukturen og at eventuelle kommunesammenslåinger i perioden 2017–2021 utelukkende skal bygge på frivillighet. Stortinget har videre vedtatt å be regjeringen legge til grunn at inntektssystemet for kommunene skal sikre likeverdige muligheter til å utvikle velferdstjenester til innbyggerne og ikke brukes som element i videreføring av kommunereformen. Stortinget har vedtatt å be regjeringen ikke å videreføre arbeid med grenseendring mellom Ski og Ås ut fra de klare vedtak som er gjort i saken fra Ås kommune. Stortinget har vedtatt at Leka kommune, Bindal kommune, Vikna kommune og Nærøy kommune ikke slås sammen fra 1. januar 2020, jf. vedtak 828 av 8. juni 2017. Fylkesgrensen mellom Trøndelag og Nordland justeres ikke. Vikna kommune og Nærøy kommune slås sammen fra 1. januar 2020.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2017

   Behandlet i Stortinget: 07.12.2017