Representantforslag om utjamning av nettariffane

Dokument 8:14 S (2017-2018)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Torhild Bransdal, Geir Jørgen Bekkevold, Olaug V. Bollestad, Tore Storehaug Saken er til behandling i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (KrF)

Saksgang