Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen)

Prop. 1 S (2017-2018), Innst. 13 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2017 Innst. 13 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt budsjett for rammeområde 17. Dette inkluderer kapitlene under Samferdselsdepartementet, samt kap. 541 og 542 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (IKT-politikk, internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram). Den økonomiske rammen for rammeområde 17 i 2018 er 64,6 mrd. kroner. Det ble også vedtatt et rammeuavhengig forslag, der Stortinget ber regjeringen sikre at ny kollektivløsning på Romerike skal være baneløsning, altså skinnegående transport.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2017

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2017