Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)

Prop. 1 S (2017-2018), Innst. 7 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2017 Innst. 7 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet de kapitler og poster i Prop. 1 S (2017-2018) som ble fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen i henhold til Innst. 18 S (2017-2018) og som gjelder kapitler og poster under Utenriksdepartementet (rammeområde 4) og Forsvarsdepartementet (rammeområde 8). Bevilgningsvedtakene ble fattet med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet , Venstre og Kristelig Folkeparti. Stortinget har fordelt kr. 36 970 924 000 på kapitler og poster på rammeområde 4 og kr.54 952 477 000 på kapitler og poster på rammeområde 8. Stortinget vedtok også å be regjeringen i en varslet tilleggsproposisjon synleggjøre hvordan innkjøpet av nye kystvaktfartøy bidrar til reduserte utslipp av klimagasser samt hvordan dette innkjøpet bidrar til å opprettholde nasjonal kompetanse og kapasitet til å bygge, utruste og vedlikeholde slike fartøy og hvordan en vurderer at utrustningen sikrer lave levetidskostnader.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2017

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2017