Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet

Prop. 20 S (2017-2018), unntatt kap. 925 og 927, Innst. 64 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 05.12.2017 Innst. 64 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet. Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til regjeringens forslag.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2017

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2017