Innstilling frå næringskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 6. desember 2017

Geir Pollestad

leiar og ordførar