Representantforslag om å bruke TRIPS-avtalen for tvangslisensiering av Spinraza, slik at de SMA-syke får medisinen de trenger

Dokument 8:138 S (2017-2018)

Merknad

Helse- og omsorgskomiteen ønsker skriftlige innspill til denne saken. For at komiteen skal rekke å ta innspillene med i behandlingen av saken, må de sendes til helse-omsorg@stortinget.no senest 10. april 2018. Komiteen planlegger ikke å holde noen muntlig høring i denne saken.

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Gina Barstad, Karin Andersen, Mona Fagerås, Nicholas Wilkinson Saken er til behandling i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang