Representantforslag om å bruke TRIPS-avtalen for tvangslisensiering av Spinraza, slik at de SMA-syke får medisinen de trenger

Dokument 8:138 S (2017-2018), Innst. 285 S (2017-2018)

Merknad

Helse- og omsorgskomiteen ønsker skriftlige innspill til denne saken. For at komiteen skal rekke å ta innspillene med i behandlingen av saken, må de sendes til helse-omsorg@stortinget.no senest 10. april 2018. Komiteen planlegger ikke å holde noen muntlig høring i denne saken.

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gina Barstad, Karin Andersen, Mona Fagerås, Nicholas Wilkinson Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 15.05.2018 Innst. 285 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti om å bruke TRIPS-avtalen for å tvangslisensiere legemiddelet Spinraza, slik at SMA-syke (spinal muskelatrofi) over 18 år kan få medisinen. Forslaget ble ikke vedtatt, da Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre ikke støttet det.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 24.05.2018