Representantforslag om tiltak for å sikre mor og barn ei fagleg god barselomsorg og hindre uforsvarlege kutt i liggjetid på sjukehus etter fødsel

Dokument 8:154 S (2017-2018), Innst. 280 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Pollestad, Kjersti Toppe, Marit Arnstad, Åslaug Sem-Jacobsen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 15.05.2018 Innst. 280 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet to representantforslag om fødsels- og barselsomsorgen - fremmet av representanter fra henholdsvis Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Med støtte fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, MDG og Rødt er det fattet i alt syv vedtak der regjeringen blir bedt om å gjennomføre tiltak for å styrke fødselsomsorgen og den kommunale jordmortjenesten. Regjeringen er også blitt bedt om å sikre at kort liggetid på sykehus skal være kvinnens eget ønske, samt vurdere opprettelse av en ny jordmorutdanning og kartlegge hvorvidt følgetjenesten for gravide er tiltrekkelig utviklet og fungerende.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 24.05.2018