Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 07.06.2018 Innst. 399 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt en rekke lovendringer som ble foreslått i regjeringens gjennomgang av skatte-, avgifts- og tollovgivningen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2018.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.06.2018