Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (S-delen)

Prop. 86 LS (2017-2018), Innst. 400 S (2017-2018) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2018 Innst. 400 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om revidert nasjonalbudsjett, proposisjonen om tilleggsbevilgninger og ompriorieringer og skatte- og avgiftsproposisjonen knyttet til revidert nasjonalbudsjett for 2018. Regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre fremforhandlet en budsjettavtale med Kristelig Folkeparti, som fikk flertall i Stortinget. Avtalen innebar noen endringer i forhold til regjeringens opprinnelige forslag, jf. Innst. 400 S (2017-2019) pkt. 1.2.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2018

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2018