Om forslag fra stortingsrepresentant Bjørn Erling Ytterhorn datert 14. januar 1987 om å reise erstatningskrav overfor Sovjetunionen for de utgifter Norge er påført som følge av Tsjernobyl-ulykken.

Dok. nr.8:9, innst. S. nr. 133 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørn Erling Ytterhorn Saken er til behandling i utenriks- og konstitusjonskomiteen (utkast til innstilling er forelagt for kommunal-og miljøvernkomiteen til uttalelse)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet