Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2018

Dokument 5 (2018-2019), Innst. 345 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Ombudsmenn Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 03.06.2019 Innst. 345 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i 2018. Komiteen ga i innstillingen uttrykk for at den er tilfreds med Ombudsmannsnemdas arbeid. Saken ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2019

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2019