Norges deltagelse i Europarådets virksomhet i 1985.

St. meld. nr. 37, innst. S. nr. 168 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 14.05.1987 Innst. S. nr. 168 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.1987

   Behandlet i Stortinget: 19.05.1987