Grunnlovsforslag om endring i § 75 og ny § 79 a (om at folk kan fremme borgerforslag til behandling på Stortinget)

Dokument 12:1 (2018-2019)

Status: Stortinget har referert saken i møtet (referatsak).

Forslag fra (R)

Saksgang